+48 883 047 047
kontakt@educamp.pl

Decyzja pomiędzy założeniem sp. z o.o. a prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej

Decyzja pomiędzy założeniem sp. z o.o. a prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej

Planując rejestrację firmy przyszli przedsiębiorcy stoją przed wyborem jej prawnej formy. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy najbardziej popularnymi na polskim rynku rodzajami firm, czyli spółką z o.o. i jednoosobową działalnością gospodarczą?

Spółka z o.o. jest samodzielnym bytem prawnym, natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej firma to konkretny przedsiębiorca. Nazwa prowadzonej działalności zawsze zawiera jego nazwisko. Wiąże się to z bardzo ważnym zagadnieniem odpowiedzialności finansowej. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów, z kolei osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za nie całym swoim majątkiem.

Sprawdź blog https://fcenter.pl/blog/

Kolejną różnicę stanowi kwestia wpisania przedsiębiorstwa do dedykowanych rejestrów. Znacznie większe koszty wiążą się z rejestracją spółki w KRS oraz koniecznością wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. Natomiast rejestracja działalności w CEIDG nie podlega opłatom. Spółkę z o.o. może zgodnie z Kodeksem spółek handlowych zarejestrować tylko jedna osoba. Jednak w praktyce najczęściej decydując się na jej utworzenie planujemy co najmniej dwóch udziałowców. To drugie rozwiązanie wiąże się z brakiem obowiązku opłacania składek ZUS przez wspólników wieloosobowej spółki z o.o. Z kolei każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawsze podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu. Ta zasadnicza różnica dotycząca kwestii składek ZUS bardzo często jest wyjściowym zagadnieniem powodującym dylemat związany z decyzją o wyborze formy rejestracji firmy.

Innych podstawowych różnic pomiędzy spółką z o.o., a prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo dużo. Należy do nich także wysokość podatku, która jest niższa w przypadku spółki. Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z US na podstawie Książki Przychodów i Rozchodów, natomiast rejestracja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością prowadzenia bardziej skomplikowanej i zazwyczaj droższej pełnej księgowości. Jednoosobową spółkę z o.o. można zamknąć lub zwiesić niemalże z dnia na dzień w bardzo prosty sposób. Natomiast likwidacja spółki wymaga szeregu czynności i jest rozciągnięta w czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content